START 
TÄVLINGAR  STATISTIK  FOTON  FILMER  HC TÄVLING  HISTORIK  STYRELSEN  LÄNKAR  KONTAKTBOKEN

 

http://www.skanefriidrott.org/tavlingar/

 

Tävlingskalender 2024

OBS! För Kullaloppet gäller 5.2 km för 70+

 

Antalet lopp som du får räkna poäng på blir samma i alla klasserna. (det är max 8 som räknas).
M35 - M90, K35 - K90 = 8 lopp

Men nytt för i år är att man skall ha genomfört minst 4 tävlingar för de

tre högsta placeringarna

En del nya lopp som ingår i Cupen även 2024, men som inte har fullständig klassindelning.

Dessa lopp gör vi själva en resultatlista för alla veteraner.

     1. RISEN-loppet     2. Sparbanksloppet   4. Wallanderloppet   5. Kullaloppet

 

 ---  Föreningstävlingen fortsätter 2024 ---

Till Dig som har ansvar i din förening…

Se till så att alla har koll på vad som behövs i placeringar och poäng

Till Dig som är statistikförare…

Nu gäller det att uppdatera sidan så kvickt som möjligt efter tävlingarna, resultat hittar du på hemsidan.

Reglerna: Klassindelning lika Terrängtävlingar på DM (SkM) och SM

Kvinnor har en klass. Herrar delas så M35 – M55 som då är en klass och M60 – M90+ är en.

 De 3 löpare i föreningen som har flest poäng räknas som ett lag, det går inte att byta ut någon löpare med sämre eller bättre poäng

       3.   Max 8 tävlingar räknas (lika för alla)

       4.   Först räknas lagets poäng, vid lika poäng lagets antal segrar, totalt alla tävlingar i Cupen, därefter lagets ålder där äldst är en fördel.

..........................................................................................................................................................................

 1. REGLERNA i VeteranCupen

Poängberäkningen för varje klass i
samtliga tävlingar är.
1:an får 25 poäng, 2:an 24 poäng, 3:an 23 poäng o s v.
Vid lika sammanlagd poäng vid årets slut avgör i första hand flest antal första placeringar
och då räknas samtliga tävlingar ingående i Cupen.
Om tävlingen i detta läget fortfarande inte är avgjord, räknas åldern till den äldstes fördel.

För placering i klassen räknas poängen, även om inte antalet uppnåtts.

·     Skånes Veteran Cup omfattar följande tävlingsklasser:

     M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90

     K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65, K70, K75 och K80.

........................................................................................................................................................................................

Till arrangörer av tävling där Skånes VeteranCup ingår:

 Vi inbjuder Ert arrangemang att ingå i Skånes VeteranCup och räknar med att Ni är positivt inställda till detta på sedvanligt sätt.

·     Senast den 15 mars betalas faktura på SEXHUNDRA KRONOR (600kr) till

PlusGiro 34 33 01-8 Skånes VeteranCup. Fakturan är medskickad som bilaga.

Lopp utan klassindelning/prisutdelning betalar Ettusen kronor (1000:-)                     

Betalning räknas som att våra villkor har accepterats och ingen annan bekräftelse behövs.

TVÅ HUNDRA KRONOR (200kr) för VDM/VSM-tävlingar.

·     Om Ert arrangemang ställs in måste Ni snarast meddela styrelsen samt de löpare som är anmälda.

·     Ange i Er inbjudan att Ert lopp ingår i Skånes VeteranCup.

·     Tillse att endast tävlande från förening som tillhör Svenska Friidrottsförbundet, eller motsvarande utländskt förbund, tillåts i tävlingsklasserna,

allt enligt SFIF:s regler och sanktionsbestämmelser.

Löparna skall ange födelseår!

·     Vi fäster stor vikt vid att uppgivet banmått stämmer överens med verkligheten.

·     Tillse att respektive statistikförare senast 3 dagar efter Ert arrangemang erhåller resultatlista för respektive klass.

Definitiv resultatlista skickas senare. Huvudsaken är att statistikföraren kan ta fram delresultat inför nästa tävling.

Därför måste resultatlistan innehålla löparens födelseår och klubb. De flesta av oss (se listan) har tillgång till internet.

Ni kan maila resultat eller bara tala om var vi kan hitta det. Om ni har problem med detta hjälper vi i styrelsen gärna till.

·     Vissa lopp har av olika anledningar kortare distans för äldre löpare.

Våra medlemmars önskan är att det ska vara lika för kvinnor och för män.

·     Vi har också en stark önskan att även våra äldsta får starta och deltaga på ”lika villkor” dvs egen klass.

Det borde inte vara svårt att hantera start- och resultatlistor för våra fantastiska -70, -75, -80 och -85-åringar.

Alla vi veteraner skulle uppskatta detta.

 

 2. PRAKTISKA TIPS INFÖR TÄVLINGEN

 Använd gärna listan som en förhandskontroll av er tävling.

 Grupper:

·     Information före tävlingsdagen

    Tydlig inbjudan med uppmaning att ange namn, klubb, födelseår och klass (även Spring i Skåne och hemsida), rimlig avgift, starter med lagom avstånd mellan klasser (vi samåker),

utsedd tävlingsledare med tel.nr, e-post/fax för anmälan, fullständig klassindelning.

·     Före start

     Vägvisning, parkering, uppsatta startlistor, smidig efteranmälan och nummerlappsutdelning

     Obs: löpare i veteranklass skall ha ålder och klubbtillhörighet, annars gäller motionsklass.

     Vi måste hjälpas åt att få in löparna i klubbarna!

·     Omklädning

Lagom avstånd dit, tillräckligt med utrymmen, varmt vatten.

·     Loppet

     Starten, banmarkering och trevliga vägvisare, ofarligt underlag, anpassat till ev. trafik, korrekt banlängd, vätskekontrollerna, målgången.

·     Efter loppet

     Resultat och prisutdelning rimligt snabbt och säkert.

·     Efter tävlingsdagen

     Resultatlistor till våra statistikförare. Löpare skall ha ålder och klubbtillhörighet.

·     Övrigt

     Servering, miljön, publik, vädret, orkester, ja vad som helst som förgyller tävlingen. 

 Vi i Skånes VeteranCup hoppas på ett gott samarbete under det nya året.

Lycka till med Ert arrangemang och vänliga hälsningar 

Skånes Veteranklubb

Lars-Erik Skans / sekreterare

                                                                                                                                 

                                                  

START  TÄVLINGAR  STATISTIK  FOTON  FILMER  HC TÄVLING  HISTORIK  STYRELSEN  LÄNKAR

  WebMaster: Bo Andersson abbakonsult@gmail.com